skip to content

BOSAV

DUYURU

Vakfımız Kurucularından Sn.Yücel Erkal'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sevgili Yücel Erkal'ı 22.Temmuz.Pazar saat 13.23 te Belediye Meydanındaki Adliye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra eski Migros yanındaki Karaburgaz  mezarlığına uğurlayacağızHepmizin başı sağolsun.                                       

                                 

 

 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

BODRUM VE KARYA BÖLGESİ KÜLTÜR SANAT VE TANITMA VAKFI'NIN OLAĞAN GENEL KURULU AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİH VE YERDE ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMSI HALİNDE 1 HAFTA SONRA AYNI YER VE SAATE YAPILACAKTIR.TÜM ÜYELERİMİZE DUYURULUR

TARİH : 31.MART.2018 CUMARTESİ

             SAAT: 15.00

YER     : SALMAKİS OTELi

 

  

B O S A V

12.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇAĞRI MEKTUBU

 

 

Sayın Üyemiz 

 

 

 

Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı 12. Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle 31/Mart/2018 Cumartesi günü saat 16:00’da Bodrum Bardakçı Koyu Salmakis Hotel’de ve bu toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantının 7/Nisan/2018 Cumartesi günü aynı yerde aynı saatte ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.  

 

 

GÜNDEM :

 

1.     Vakıf Başkanı tarafından toplantının açılması, “Hazır Bulunanlar” listesi sonuçlarının açıklanması, Saygı duruşu,

2.     Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve İki Kâtip Üyenin Seçimi,

3.     Başkanlık Divanına, Genel Kurul adına Tutanak Düzenleme ve İmza Yetkisinin verilmesi,

4.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbrası,

5.     Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Denetim Kurulunun İbrası,

6.   Vakfın, Bosav Denizcilik ve Turizm İktisadi İşletmesinin ve Bosav Kültürel İktisadi İşletmesinin 2016 - 2017 Yılları Bilançolarının, Gelir-Gider Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve ayrı, ayrı Genel Kurulun Onayına Sunulması, 

7.   Vakfın, Bosav Denizcilik ve Turizm İktisadi İşletmesinin ve Bosav Kültürel İktisadi İşletmesinin 2018 - 2019 Dönem Yılları Tahmini Bütçelerinin okunması, müzakere edilmesi ve ayrı, ayrı Genel Kurulun Onayına sunulması,

8.     Yönetim Kuruluna Vakıf ve İktisadi İşletmelerin bütçe fasılları arasında aktarma yapabilme yetkisinin verilmesi, 

9.     Vakıf bünyesinde mevcut Bosav Denizcilik ve Turizm İktisadi İşletmesi ve Bosav Kültürel İktisadi İşletmesi unvanlı iki adet iktisadi işletmeden birinin kapanışının yapılarak kapatılan işletme konu ve faaliyetlerinin diğer işletme üzerinden yürütülmesi için gereken statü tadilatlarının, idari ve mali işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10.  Yönetim Kurulu tarafından vakfa üye olmaları teklif edilen varsa; bunların üyeliklerinin ayrı, ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

11.  Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi için Divan Heyetine Sandık Kurulu yetkisinin verilmesi,

12.  Yeni Yönetim Kurulu teşkili için aday tespiti yapılması ile 9 asil ve 4 yedek üye seçimi,

13.  Yeni Denetim Kurulu teşkili için aday tespiti yapılması ile 3 asil ve 2 yedek üye seçimi,

14.  Dilek ve temenniler,

15.  Kapanış

 

Toplantıya katılımınızı bekler, bizzat katılamayacak iseniz, ekte örneği yazılı vekâletname ile vakıf üyesi bir kişiyi vekil tayin edebileceğinizi, vekil tayin etmeniz halinde imzanızı ihtiva eden vekâletnamenizi ilk toplantı tarihinden önce aşağıda yazılı e-posta veya WhatsUpp adresine Resim / PDF formatında ya da elden iletilmesini bilgilerinize sunarım.

 

BOSAV Yönetim Kurulu adına

Yaşar Kefeli

BOSAV 2018 Gn.Kurul Top. Yazışma Adresi :

Sualtı Sk.No.6 Bodrum 48430 / MUĞLA  

e-posta                        : tufan@bosav.com

WhatsUpp      : 0532 415 10 46

 

 

Eki : Vekaletname Örneği

 

 

 

 

 

V E K A L E T N A M E

 

 

Üyesi bulunduğum BODRUM VE KARYA BÖLGESİ KÜLTÜR, SANAT VE TANITIM VAKFI’nın 31 Mart 2018 Cumartesi günü ya da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7 Nisan 2018 Cumartesi günü Toplantıya Çağrı Mektubunda belirtilen Saat ve Gündemle yapılacak Genel Kurul toplantısında beni temsile, huzurun listesini imzalamaya, alınacak kararlarda beyanda bulunmaya, oy kullanmaya, yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde adıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere vakıf üyesi Sn. ……………………………………………………………..………………‘ı vekil tayin ettim.

 

 

 

Vekâlet Veren Üye, Adı Soyadı

 

 

………………………………………….………………..

 

Tarih : ……/03/2018

 

İmzası:

 

 
   
   

 

 

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof