skip to content

Duyurular

Muğla Üniversitesi ve Bodrum Yarımadasının Eğitim İşbirliği

25.12.2010 tarihinde Bodrum Ticaret Odası'nda Muğla Üniversitesi yeni Rektörü Sn.Mansur Harmandar ve Üniversite'nin bazı dekanları ve öğretim üyeleri ile Bodrum'u temsilen 18 Kuruluş'un katıldığı ve tüm gün süren bir Çalıştay yapılmıştır.İlk kez düzenlenen ve bilim dünyası ile Bodrum'daki kuruluşları bir araya getiren Çalıştay'da,Bodrum'da eğitim,turizm,denizcilik,kültür,doğa,arkeoloji,sağlık konuları başta olmak üzere,her türlü sorunu,projeleri,çözüm önerileri,Bodrum'un  Üniversite'den beklentileri,Üniversite'ye yapacakları katkılar,katılımcıların başarılı sunumları ile aktarılmıştır. 

BOSAV Vakfı'nı temsilen Sn.Erman Aras'ın sunumu, gerek içeriği gerek verdiği mesajlarla Çalıştay'ın en ilgi çeken sunumlarından biri olmuştur.

Sunum yapan diğer Katılımcılar:

Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası,Gümüşlük Belediyesi,Mumcular Belediyesi,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi,Gemi Mühendisleri Odası,Mali Müşavirler Odası,TÜRSAB,BODER, BESİAD,BOSİAD, Denizciler Derneği,Bodrum Rotary Kulübü,Bodrum Sağlık Vakfı'dır. 

Hemen  her katılımcının fikir birliğine vardığı konular: 

1.Üniversite ile bilimsel araştırma, karşılıklı insan kaynağı ve diğer kaynakların kullanımı,Bodrum'daki değerlerin envanterinin çıkartılması,uluslararası alanda işbirliği,ortak AR-GE çalışmaları,

Üniversite ile iş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında daha somut ve verimli işbirliğine acilen başlanması,Bodrum ve geleceği için ortak stratejiler oluşturmak.

2.Bodrum turizmine ve eğitimine büyük katkı sağlayacak Yüksek Denizcilik Y.O kurulması için çalışmaların hızlandırılması; Deniz ulaştırması,işletmesi,liman işletmeciliği,marina işletmeciliği,  deniz brokerlığı ve gemi inşa mühendisliği gibi denizcilikle ilgili eğitim çeşitliliğine gidilmesi.

3.Turizm ve Denizcilik sektörünün ihtiyacı olan teknik eleman ve ara elemanların sayısını artırmak için çalışmalar yapılması;Üniversite'nin ilgili birimlerinde, yat yapımı, yat iç mimarisi,teknik çizim, deniz turizmi, ile ilgili dersler konulması veya bölümler açılması)

4.Konaklama sektörü ile ilgili Üniversite ile ortak çalışmaların yapılması.

5.AB Fonları ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın yerel ve uluslararası projelerinin ortaklaşa hazırlanması;

6.Arkeoloji ve Su Altı Arkeolojisi konusunda ortak çalışmalar;

7.Gençlerin eğitimi ve her yönden gelişmeleri için ortak projelerin yürütülmesi; 

8.Engelli vatandaşlarımızın eğitimi ve mesleki beceri kazanmaları için ortak çalışmalar.

9.Yetişkinlerin eğitimi, mesleki gelişmesi,kişisel gelişimleri ile ilgili Bodrum'da  

Eğitim ve Araştırma Merkezi açılması;

10.Yaşadığımız yörenin kültürel ve etnografik değerlerinin saptanması 

yaşatılması için çalışmalar yapmak;
11.Temiz enerji ve doğayı koruma konularında çalışmalar yapmak.

 

Bu çalışmaları Üniversite ile ortak yürütmek üzere Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Erman Aras'ın da  içinde yer aldığı 7 kişilik bir komisyon kurulmuştur. Koordinasyon ve takibi sağlayacak bu komisyonun yanı sıra, çalışma grupları ve alt komisyonlar kurulacaktır.Ayrıca ilçemizde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bir tanışma gezisi yapılacaktır. Yeni atanan dekan Sn. Prof.Dr. Volkan Coşkun, Kültür ve Sanat Alanında BOSAV'la her türlü ortak çalışmak tan memnunluk duyacağını belirtmiştir.

 

23.000 öğrencisi, 122 bölümü ve 850 akademisyeni ile büyük bir Üniversite olan Muğla Üniversite'sinin Bodrum'a yaklaşımı son derece pozitiftir. 

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ VE BOSAV iŞBİRLİĞİ OLANAKLARI
www.bodto.org.tr/news_detail.php

Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı,Bodrum ve yöresinin tarihi, doğal,kültürel ve sanatsal birikimlerini araştırmak incelemek,oluşturmak öğrenmek,öğretmek,korumak ve yaygınlaştırmak için 1994 senesinde kurulmuştur. BOSAV olarak,eğitim ve öğretimin, kültürün oluşmasında, doğal ve tarihi mirasların korunması ve sanatsal etkinliklerin yaygınlaşmasında çok büyük önemi olduğunun bilincindeyiz. 

Muğla Üniversitesi gibi "dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretimi,uygulama ve araştırmalarını insanlığın hizmetine sunan bir Üniversite ile somut projeler üretmek ve hayata geçirmek en büyük dileğimizdir.Giriş bölümünde belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda aşağıdaki konularda ortaklaşa çalışmak Bodrum ve yöresine büyük yarar sağlayacaktır ; 

• BOSAV Yayın Kurulu ile Üniversite'nizin ilgili birimlerinin ,kitap, araştırma, inceleme ve benzeri yayımların hazırlanması ,basımı ve dağıtımı konularında işbirliği; 

• Üniversite'niz bünyesinde kurulu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile 'eğitim-öğretim, araştırma, sosyal ve kültürel faaliyetlerin' uluslararası düzeyde yaygınlaşması için işbirliği; 

• Yine Üniversiteniz AB ile İlişkiler Bölümünde özellikle 'Youth in Action ' programı ile gençler, gençler için çalışanlar, Sivil Toplum Kuruluşları, ve Kamu Kuruluşları için çok çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Bugüne kadar AB tarafından Türkiye genelinde kabul edilen 1.169 projeden sadece 1 tanesi Muğla iline aittir.  

• Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi ile ortak projeler:  

Akademi öğrencileri, öğretim üyeleri ve görevlileri ile başta Resim, Heykel, Grafik alanlarında düzenlenen sergi,workshop,sempozyum gibi etkinlikleri geliştirmek, bu tür etkinlikleri uluslararası boyuta taşımak.Vakfımız bünyesindeki Kültür ve Sanat Kurulu,bu tür konularda her türlü işbirliğine hazırdır.  

Misyon ve vizyonları bir çok konuda örtüşen 2 kuruluşun işbirliğinin yaşadığımız yöre gençleri başta olmak üzere bölgemize, ülkemize yeni bir dinamizm katacağı inancındayız.  

BOSAV olarak,  

• Üniversite'nin yayım basım imkanlarından yararlanmak istiyoruz. 

• Uluslararası ilişkilerini devreye sokmak istiyoruz. 

• Güzel Sanatlar Akademisi'ni aktif olarak Vakıf faaliyetlerine dahil etmek istiyoruz. 

• Bilimsel konferans vb. konularda destek istiyoruz. 

Bosav olarak neler verebiliriz:  

• Projelerin hazırlanmında görev alabiliriz. 

• Görev aldırabiliriz. 

• Etkinlikler için yer temin etmek sponsor bulmak,medya ilişkilerimizden yararlandırma konusunda destek oluruz. 

Bosav Denizcilik ve İktisadi İşletmesi olarak Muğla üniversitesinden somut beklentilerimiz:
Ülkemizde yatçılık yasal platformlarda bir sektör olarak görülmemektedir. Görülmüş olsaydı öncelikli olarak eğitim kurumu olurdu. Yatçılığa yönelik eğitim veren maalesef bir kurum yoktur. Gemi ile yat karıştırılmakta ve ayni sektör olarak değerlendirilmektedir. Öncelikli olarak Yatçılığın sektör olarak kabul ettirilmesi çabalarına destek.Yatçılık sektörüne ara eleman yetiştirmek üzere ilk aşamada Denizcilik yüksek okulu çılması(uzun vadeli eğitimler, sezonluk kurslar) Kalıcı ve uzun vadede Deniz sektörünün ve denizlerimizin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir ortam hazırlanması için akademik çalışmalarda bulunulması.Denizcilik Fakültesinin kurulması.( Deniz turizmi,Dalış ve Su altı değerlerinin ekonomiye kazandırılması,Denizlerin korunması,Diğer sektörler ile ortak kullanımının planlanması, Deniz ürünlerinin
geliştirilmesi,Yatçılığın gelişimi ve yat yapımında dünyadaki gelişmelerin takibi ve sektörü
yönlendirecek personellerin yetiştirilmesi,vs)

Bosav Denizcilik ve İktisadi İşletmesi olarak Muğla üniversitesine olası katkılarımız:
Cumhuriyet Tarihinin ilk ve tek Yelkenli Okul Gemisi STS BODRUM’un verilecek eğitimlerde kullanımı.
Akademik olarak denizcilik eğitimi verebilecek üyelerimizin katkıları Amerikan Deniz Araştırma Vakfı ile iş birliği içinde olan vakfımız,Bodrum'u dünyanın deniz araştırma merkezi yapmak üzere çalışmalarını başlatmıştır.Titanic başta olmak üzere Bismark, Lusitania gibi birçok tarihi gemiyi bulan Dr. Ballard ve ekibinin yaptığı çalışmalar Bosav Yalıkavak Marina tesislerinde ve Natilus gemisinde teşhir edilmesi
planlanmaktadır. Kurulacak bu merkezden dünyada bin 400 okula canlı yayın yapabilme imkanı olacaktır.  

 

                                                             BOSAV

 Bodrum ve Karya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/11/2010 tarihinde saat 16:00’da  

Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü Kütüphanesi’nde yapıldı.  

Açılış, yoklama ve saygı duruşunu takiben Genel Kurul seçimleri gerçekleşti.Divan Başkanlığı’na Bülent Akkurt, Divan Başkan Yardımcılığına Erdal Evirgen, ve üyeliklere Ali Uz ve Ayşe Özmen getirildi.  

Vakıf ve İktisadi işletmelerin bilançoları, bütçeleri ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak Vakıf Genel Kurulunun onayına sunuldu.  Bilançolar ve bütçeler onaylanarak kabul edildi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi. 

Vakfa yeni üye olarak önerilen aşağıda isimleri belirtilenlerin üyeliği oylanarak kabul edildi: 

1-     Necmi Cavlı 

2-     Dr. George F. Bass 

3-     Dr. Robert D. Ballard 

4-     Berta Lledo Solbes 

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için yapılan oylamadan sonra seçilenler listesi de şöyledir:  

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: 

1-Tufan Turanlı 

2- Erman Aras 

3- Ahmet Aydın Yazıcı 

4- Zehra Güler Sümer 

5- Mahmut Sinan Özer 

6- Ali Tuna 

7- Hakan Aykan (Vefat)

8-Tanju Tezgider 

9-Tuba Ekmekçi

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 

1-Meltem Özer 

2-Yaşar Kefeli 

3-Necmi Cavlı 

4-Sezgin Gökmen  

Denetim Kurulu Asil Üyeleleri: 

1-Mehmet Remzi Güngör 

2-Ahmet Gümüş 

3-Kaynak Contepe  

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: 

1-     Gündüz Nalbantoğlu 

2-     Mustafa Nalbantoğlu


Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu’na başarılar diliyoruz.
 

 

A R Ş İ V

30.04.2010 tarihinde Bodrum ofisimizde yapılan toplantıda değerli üyelerimizle fikir alışverinde bulunulmuştur.Davetimize katılan Sn.Üyelerimize teşekkür ederiz.

1-Uzun ada'da bir ören yeri oluşturulması fikri verilmiştir.Bu işin hayata geçirilmesi uzun zaman alsada işleyişi oluşturulduktan sonra Vakfımıza bir gelir getirir fikri çok olumlu bulunmuştur.

2-Projelerimiz için Karya Sanat, Bodrum Sanat gibi Vakıflarla beraber çalışılabilir fikri önerilmiştir.

3-2010 Japon yılı kapsamında bir tanıtım yapılması planlanmıştır. Sanatları,kültürleri,yemekleri vs.

4-Kurucu üyelerimizden Sn.Timuçin Önür bey'in değerli eşi Sn.Gül hanım ''Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'' adına ellerinden gelen her türlü destekleri vereceklerini bildirmiştir. Kendisine yürekten teşekkür ederiz.

     *************************************************************************** 16.04.2010 tarihinde Bodrum ofisimizde yapılan toplantıda değerli üyelerimizle fikir alışverinde bulunulmuştur.Davetimize katılan Sn.Üyelerimize teşekkür ederiz.

1-Oasis'de sponsor yardımı ile ofis tutulması ve ofisin taşınması,

2-Bodrum'un değerlerinin tanıtılması,

3-2010 japonya yılının iyi değerlendirilerek Bodrum ve Karya bölgesinin tanıtımının yapılması,

4-Bu çalışmaların çatısının BOSAV tarafından kurulmasına karar verilmiştir.

Türkiye'de Ertuğrul Fırkateyni Sergisi - Mersin, Bodrum, Alanya,Osaka-Japonya

1 Eylül 2010 da Mersin'de başlamak üzere Ertuğrul Fırkateyni sergisinin dört kenti ziyaret etmesi planlandı: Mersin, Bodrum,Alanya ve Osaka-Japonya.Sergilemenin  teşhir kolaylığı açısından STS BODRUM Okul Gemisi'nde yapılması düşünülüyor. Proje planlayıcıların ana hedefi sergiyi Ertuğrul şehitlerinin çoğunlukta olduğu Karadeniz sahil kentlerine götürmek olmasına rağmen,maddi kaynak yetersizliğinden şimdilik bu dört kent program içine alındı. Eğer Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Ertuğrul Günay'ın Kasım ayında Kushimoto'da bahsettiği ek kaynak gerçekleşirse Karadeniz'de sergileme programına alınacaktır.

2011 - Japonya'nın ikinci büyük kenti Osaka'da Deniz Müzesi'nde Ertuğrul Fırkateyni Sergisi

Wakayama'daki sergiden sonra Ertuğrul Fırkateyni Sergisi Osaka Deniz Müzesi'ne taşınacak. 140 milyon dolarlık bir bütçeyle 2000 yılında inşa edilen Deniz Müzesi Japonya'nın ikinci büyük kenti olan Osaka'nın görkemli bir ziyaret noktası. Deniz içinde inşa edilmiş olan müzeye suyun altından yürüyerek gidiliyor. Buradaki serginin ülkemiz tanıtımı içinde değerlendirilmesinin kaçırılmaz bir fırsat olacağını düşünüyoruz. THY'nin başarılı Osaka-İstanbul hattının bu bölgeden ülkemize gelecek ziyaretçilere büyük kolaylık ve rahatlık sağladığı da düşünülürse buradaki tanıtımın önemi daha da değer kazanacaktır.

Osaka ve Deniz Müzesi hakkında bilgi: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka  

http://en.wikipedia.org/wiki/Osaka_Maritime_Museum

 

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof